Loading...

आत्ता वाचण्यासारखे :

मराठी स्टेटस आयुष्य - Marathi Status Life भाग १

मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


Loading...

मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life

मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life

मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life


मराठी स्टेटस आयुष्य-marathi status life

मराठी स्टेटस आयुष्य


आयुष्य आईस्क्रीम🍨 सारखं आहे टेस्ट केलं तरी वितळतं वेस्ट केलं तरी वितळत म्हणुन आयुष्य टेस्ट करायला शिका वेस्ट तर ते तसंही होतच आहे

===================================

आयुष्य थोडसच असावं
पण आपल्या माणसाला ओढ
लावणारं असावं, आयुष्य
थोडंच जगावं पण जन्मो-
जन्मीचं प्रेम मिळावं, प्रेम
असं द्यावं की..घेणा-याची
ओंजळ अपुरी पडावी, मैत्री
अशी असावी की स्वार्थाचं
ही भानं नसावं,आयुष्य असं
जगावं की मृत्यूने ही म्हणावं,
जग अजून, मी येईन नंतर.

=================================== 

🌼#आयुष्य हे रंगमंच आहे इथे उत्तम #अभिनय आणि कर्म करू शकतो,, मात्र इथली #exit आपल्या हातात नसते🌼 🌹🌹🌹

===================================
😎#आयुष्य 🙌खुप सुंदर 👌आहे.....😘फक्त #🌧पावसात 🌧_ 👉ती 😘? आणि 🚶👈 छत्रीत _मी 😎👈 पाहिजे.......😘 Love you ?


===================================
#आयुष्य हे समुद्र आहे🌅 ह्रदय हा किनारा आहे# आणि #मिञ 👥👥 म्हणजे लाटा🌫🌫आहेत #समुद्रा मध्ये किती लाटा आहेत हे महत्वाचे नसुन त्या किणार्याला किती #स्पर्श करतात हे महत्वाच असत


===================================

..#आयुष्य तर आपण जगतच असतो ..... पण आयुष्य जगण्याची खरी मजा तर.... आपल्या #आवडत्या व्यक्ती बरोबर जगण्यात असते ...!!


===================================


अस 😍#आयुष्य 😃जगा की #हरलात तरी 😁#लोकांनी म्हंटले पाहिजे😃#भाऊ 😍#हरून 😘सुधा जिंकलाय😉


===================================
#तुला_पाहताना_फक्त
$#पाहतच राहावस #वाटत......
#तुझ्या_डोळ्यात_स्वतःला
सामावुन घ्यावावसे वाटते
#खरच..#किती सुंदर #कल्पना
असते ना प्रेमाची...
#ज्याच्या_वर_आपन_प्रेम_करतो
त्याच्यासाठी #आयुष्य
#जगावेसे वाटते.....
आणि #त्याच्याच_मिठीत
#आयुष्य_सरावेसे_वाटते...

===================================
#आयुष्य बदलायला #वेळ नाही #लागत, #वेळ लागतो तो #बिखरलेलं आयुष्य #सावरायला...

===================================😊😊😊 #आयुष्य भर साथ देणारीच # माणसेजोडा नाही तर.. तास भर साथ देणारी# माणसं # बसमधे पण भेटतात...

===================================#ह्या #जगामधे प्रत्येकाचे #आयुष्य #देवाने खुप #छान असे #रंगविले आहे,....... मी #देवाचा खुप खुप #आभारी आहे कारण माझे #आयुष्य #रंगविताना त्याने #तुझ्या #नावाचा खुप #छान असा #रंग माझ्या #आयुष्यात #भरला आहे #

===================================