Loading...

आत्ता वाचण्यासारखे :

Marathi Status Love - प्रेमाच्या चारोळ्या !!!

Marathi Status Love


प्रेम सर्वांवर करा पण त्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम करा ज्याच्या हृदयात तुमच्यासाठी तुमच्यापेक्षा जास्त प्रेम असेल 


Marathi Status Love


काय मागू तुझ्याकडे मला हवंय 

ते मिळालं आहे 

खूप प्रेम दिले तू
त्यातच सारं काही आलंय

Marathi Status Love

खरे प्रेम कधी कोणाकडून मागावे लागत नाही 
 ते शेवटी आपल्या नशिबात असावं लागतं 

Marathi Status Love

आयुष्य किती सुंदर आहे 
हे जाणून घेण्यासाठी 
प्रत्येकाने एकदातरी प्रेमात पडावे 

Marathi Status Love

कधीपासून प्रेम करतोय तुझ्यावर माझे मलाच ठाऊक नाही 
पण 
एवढे मात्र नक्की आहे की 
आता तुझ्याशिवाय मला काहीच ठाऊक नाही Loading...

Marathi Status Love


तू सुंदर आहेस म्हणून मी तुझ्यावर नाही भाळलो 
तू माझं जगणं सुंदर केलंस 
म्हणून तुझ्या प्रेमात पडलो 


Marathi Status Love


प्रेम  ह्रदयापासून  झाले पाहिजे
चेहरा बघून तर
दुकानदारपण त्याचा
भाव कमी करतो 


Marathi Status Love


प्रेमाला  सुदंर चेहऱ्याची गरज नसते 

गरज असते ती फक्त  

अतूट विश्वासाची 

Marathi Status Love


माझ्या डोळ्यासमोरून तुझा चेहरा जात नाही
हा तुझा वेडा तुझ्याशिवाय कोणाला 
स्वप्नात पाहतच नाही 


Marathi Status Love

प्रेम तेव्हाच करा जेव्हा 
हृदयाची भाषाशिकाल 
कारण प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरून 
त्याचा प्रामाणिकपण समजत नाही 


Marathi Status Love
तुला देण्यासाठी माझ्याकडे सोने नाही 
हिरे नाही 
आहेत फक्त चार शब्द 
तुझ्याशिवाय मला राहवत नाही 


Marathi Status Love


तू मिळाल्यावरसुद्धा परमेश्वराचा राग आला 
इतकं सुंदर प्रेम पदरात टाकायला 
त्याने किती उशीर केला 


Marathi Status Love

कुणावर प्रेम करणे फारच सोपे
आणि
निभावणे खूपच कठीण असते Marathi Status Love


मला परत प्रेम करायचा आहे 
पण 
यावेळी मला जिंकायचं आहे Marathi Status Love


खरं प्रेम दोन क्षणांचं का असेना 
पण 
आयुष्यभर आठवणीत राहतं Marathi Status Love


प्रेमात जीव द्यायचा नसतो
प्रेमात जीव घ्यायचा नसतो प्रेमात तर
जोडीदाराला जीव लावायचा असतो Marathi Status Love


प्रेम आणि भावना  मोठ्या गोष्टी आहेत पण 

नातं  नाजूक धाग्यांनी बनलेलं असत Marathi Status Love


आपण प्रेम करतो ती व्यक्ती 
जेव्हा दुसऱ्यावर प्रेम करते 
हे 
बघणं खूप कठीण असते 


Marathi Status Love

समुद्राच्या किनाऱ्याची किंमत समजण्यासाठी 
लाटेचे स्वरूप जवळून पाहावं लागत 
प्रेमाची व्याख्या समजण्यासाठी 
प्रेमात पडावा लागत 

Marathi Status Love

खरे प्रेम कधी कोणाकडून मागावे लागत नाही
ते शेवटी
आपल्या नशिबात असावं लागतं Marathi Status Love

जेव्हा मुलगा मुलीची काळजी घेतो
तेव्हा मुलीला वाटते ती मैत्री आहे पण
ते प्रेम असते Marathi Status Love


मुलीचे प्रेम कसे असावे 
तिला बघणारे लाखो असले तरी 

तिने लाखात फक्त 
आपल्यालाच  बघितले पाहिजे 


Marathi Status Love

आयुष्यात प्रत्येकाचं कोणावर तरी प्रेम जडत 
प्रेम अशाच  अबोल नजरेतून
 न सांगता घडत Marathi Status Love

सात जन्माचा विषय
मी नाही काढत
 याच जन्मी नीट  साथ दे म्हणजे झालं Marathi Status Love


आठवणीत नाही 
तुझ्या स्वप्नात राहायचा आहे 
एकदातरी तुझ्यासाठी 
सैराट व्हायचंय